Default Header Image

Misiune

Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini reprezintă o subdiviziune a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” care are misiunea de promovare a ofertei educaționale a Universității peste hotare, selectarea obiectivă și transparentă a cetățenilor străini pentru admitere la studii, precum și documentarea cetățenilor străini invitați de către Universitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”