Default Header Image

Taxe

Taxele de studii pentru studenții de peste hotare variază în funcție de programul de studii, limba de instruire și țara de origine. Pentru detalii contactați Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini (foreign@usmf.md) sau reprezentanții oficiali ai universității peste hotare.

  • Studii preuniversitare - 1900 - 2300 €;
  • Studii universitare (Programele de studii Medicina, Farmacia) - 4300-5000 € per an academic;
  • Studii universitare (Programul de studii Stomatologia) - 10500 $ per an academic și taxa suplimentară la www.UMUSA.org;
  • Studii postuniversitare prin secundariat clinic în Stomatologie - 25000 $ per an academic și taxa suplimentară la www.UMUSA.org;
  • Taxa de înscriere în concursul de admitere - 50 €.

Mărimea taxei de studii este stabilită în funcție de limba de instruire. Taxele de studii nu includ costurile pentru invitație, viză, cazare, alimentație, asigurare medicală, taxele de obținere a dreptului de ședere provizorie, sau alte taxe.

Studenții Facultății de Stomatologie achită o taxă suplimentară în valoare de 550 € pentru manoperele practice (materiale și echipament).