Default Header Image

Informații pentru companiile de recrutare

Lista de acte necesare pentru semnarea contractului de cooperare dintre Compania de recrutare a studenților și Universitate:

  • Copia certificatului de înregistrare a Companiei;
  • Extras din Statutul Companiei cu indicarea domeniului de activitate – servicii educaționale;
  • Certificat bancar al Companiei;
  • Copiile pașapoartelor fondatorilor Companiei și a directorului;
  • Scrisoare de motivare, cu indicarea serviciilor propuse, țările în care urmează să activeze;
  • Scrisori de recomandare din partea universităților cu care există acorduri de colaborare.

Copiile actelor urmează a fi atestate notarial, se prezintă personal sau la adresa de email foreign@usmf.md.