Default Header Image

Examen de admitere

Concursul de admitere pentru studii universitare se realizează prin obținerea de către candidații la studii a calificativului „admis”/„neadmis” la aprecierea motivației profesionale și abilităților de comunicare în cadrul unui interviu (convorbire) și calcularea mediei de concurs. 

A. Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de bacalaureat (sau echivalentă), având atestate obiectele biologia, chimia, fizica și limba română se efectuează în baza următoarei formule:

MC = 0,3NB + 0,2NC +0,1NF, + 0,4NL

unde: MC – media de concurs calculată ca medie ponderată; NB – nota din actul de studii la obiectul biologie; NC – nota din actul de studii la obiectul chimie; NF – nota din actul de studii la obiectul fizica; NL – nota din actul de studii la limba de instruire în Universitate.

B. În caz când lipsește unul dintre componentele enunțate, calcularea mediei de concurs se efectuează în baza examenelor de admitere conform formulei:

MC = 0,3NEB + 0,2NEC +0,1NEF, + 0,4NEL

unde: MC – media de concurs calculată ca medie ponderată; NEB – nota la examenul de biologie; NEC – nota la examenul de chimie; NEF – nota la examenul de fizica; NEL – nota la examenul la limba de instruire în Universitate.


Programe analitice și exemple de teste pentru examenul de admitere:

Biologia umană

Chimia

Fizica

Limba română